Dossiers

Oplossing: Personeelsdossiers

Oplossing: Personeelsdossiers

De organisatie maakte gebruik van diverse platforms om personeelsbeleid te realiseren. Er werd ook gebruik gemaakt van SharePoint ten behoeve van een intranetoplossing.

Om toegankelijke personeelsdossiers te realiseren waar de diverse belanghebbenden toegang tot de relevante data hebben, is gekozen om de personeel dossiers op het SharePoint-platform te realiseren.

Hiervoor is een proces ontwikkeld waarbij, bij het aan boord komen van een nieuwe medewerker, automatisch een volledig afgeschermd personeelsdossier gecreëerd wordt. In dit dossier worden de arbeidsovereenkomst en aanverwante documenten ondergebracht. Ook zaken als CV, diploma’s, beoordelingen en bijvoorbeeld informatie over een lease-auto en dergelijke worden in dit dossier geplaatst. De toegang tot de data is afgeschermd voor iedereen behalve het betreffende personeelslid en de medewerkers van personeelszaken die de content beheren. Verschillende gedeelten van de informatie zijn toegankelijk voor verschillende afdelingen. Denk hierbij aan de gegevens van de lease-auto voor wagenparkbeheer, de diplomas voor managers. Ook kan de manager er een beoordeling kwijt.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page