“Persberichten”

nieuws Process4People

Persberichten

Process4People is een nieuwe organisatie die is opgezet door drie enthousiaste consultants met jaren aan ervaring op het gebied van ICT, SharePoint en bedrijfsvoering. Wanneer er nieuws is over de diensten, events of Process4People zelf, vindt u dat hier.

Aanpak:

Wij bieden zogenaamde “nieuwe IT”, dat wil zeggen, wij werken aan oplossingen vanuit het perspectief van de gebruiker en betrekken deze sterk bij het proces. In plaats van het opleggen van meer systemen en zo indirect het verhogen van de werklast, zoeken wij naar het automatiseren en verrijken van huidige taken waardoor de werklast efficiënter kan worden verricht. De betrokkenheid van de werknemers wordt daarmee sterk verhoogd en daarmee wordt meer efficiëntie en succes behaald. Process4People heeft een eigen methodiek ontwikkeld, “Succesvol met SharePoint” waarmee gestructureerd naar een positieve implementatie gewerkt wordt.

Wij werken veel met SharePoint OnlineOffice 365, diensten van MicrosoftNintexK2Stealth Software en meer.

Process4People levert een verscheidenheid aan diensten op het gebied van SharePoint. Wij projecten waarbij de verantwoordelijkheid bij Process4People ligt maar ook waar die bij een ander ligt zijn mogelijk.

Process4people heeft veel ervaring opgedaan met het opzetten en beheren van Governance. Wanneer een organisatie met SharePoint gaat werken is het eerste wat vereist is, een juist opgezet governanceplan. In dit plan word vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de oplossing en wat de spelregels zijn bij het werken met SharePoint. Zonder dergelijke regels ontstaat er heel snel wanorde in zowel de organisatie van SharePoint als de inrichting. Gevolg is dat informatie verloren gaat en dat het gebruik van de oplossing onder grote druk komt te staan. Wanneer echter wordt gezorgd voor duidelijkheid en inzichtelijkheid, zal ook het werken met de oplossing gemakkelijk onprettig kunnen zijn. En wanneer er wat aan het systeem moet worden aangepast, is het geen onmogelijke taak om dit voor elkaar te krijgen. SharePoint is bedoeld om de Businesskant van de organisatie te helpen zonder gegijzeld te zijn door technisch beheer. Omgekeerd hoeft de ICT afdeling de inhoud van de Business niet op haar schouders te nemen.

Nieuws

Nieuws