SharePoint dat Werkt!

Over Ons

Partners

Over onze visie

Wanneer er oplossingen moeten worden gerealiseerd voor bedrijfsprocessen is de gebruiker hier een cruciaal onderdeel van. Wanneer deze niet wordt betrokken bij het designproces en bij de invulling ervan, zal er nooit voldoende draagvlak kunnen ontstaat om een oplossing succesvol te laten worden. Een SharePoint-oplossing draait niet om de mogelijkheden van SharePoint maar om de samenstelling van het bedrijfsproces zelf. Dus om “Succesvol met SharePoint” te worden dient ICT te luisteren naar de business en is de gebruiker in feite de architect.over

Met deze gedachtes in het achterhoofd kan het designproces zelf al leiden tot een effectievere oplossing die ook gedragen wordt binnen een organisatie. De effectiviteit van het proces en de oplossing neemt dan toe.

Wie zijn wij

Process4People is een organisatie die is opgezet door enthousiaste consultants met jaren aan ervaring op het gebied van ICT, SharePoint en bedrijfsvoering. Allen met een andere achtergrond. In deze jaren bleek steeds weer dat veel IT- en SharePointprojecten mislukten door het feit dat ze aan een organisatie werden opgelegd door directie en management of door de ICT-afdeling. Zelden worden projecten geïnitieerd door diegenen die onderdeel vormen van het betreffende proces.

Wij willen dat graag anders doen. Daarom is Process4People gestart. Het gaat hierbij namelijk om processen voor mensen!

Kernwaarden

Elk project en elk traject dat wij starten draait daarom om de volgende drie uitgangspunten die wij proberen terug te laten komen in alles wat wij doen:

  1. Het gaat altijd om de gebruiker en niet om de techniek;
  2. Laat ieder mens vanuit zijn kracht werken;
  3. KIS: Keep It Simple.

Deze drie kernwaarden als basis voor IT-dienstverlening wordt tegenwoordig ook wel “Nieuwe IT” genoemd.

Wij werken aan oplossingen vanuit het perspectief van de gebruiker en betrekken deze sterk bij het proces. In plaats van het opleggen van meer systemen en zo indirect het verhogen van de werklast, zoeken wij naar het automatiseren en verrijken van huidige taken waardoor de werklast efficiënter kan worden verricht. De betrokkenheid van de werknemers wordt daarmee sterk verhoogd en tevens wordt er meer efficiëntie en succes behaald.

Onze methodiek

Om SharePoint projecten op deze manier te kunnen realiseren hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld, “Succesvol met SharePoint”. Hierbij wordt gestructureerd naar een positieve implementatie gewerkt. Tevens wordt in het begin heel duidelijk vanuit vaste gegevens gewerkt waarbij duidelijk is wat er moet worden gerealiseerd, gebaseerd op de “Waterval-methode”. Vervolgtrajecten worden vervolgens op basis van “Agile management” verder ontwikkelt.

De gedachte hierachter is dat organisaties in eerste instanties niet goed op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden van SharePoint. Het hele designtraject zorgt dan voor enorm veel voortschrijdend inzicht, waardoor er nooit een baseline kan worden bereikt. In een volgende fase is het dan veel eenvoudiger om dergelijke inzichten om te zetten in werkbare functionaliteit.

Process4People maakt onderdeel uit van Sforza International B.V., waar kennisgebieden zijn samengebracht en waar integrale samenwerking tussen de diverse onderdelen plaatsvindt, zodat klanten op elk (deel) onderwerp de volledige expertise toegereikt krijgen.