Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie die u op deze site aantreft is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Process4People BV is niet aansprakelijk voor reacties en commentaar dat op deze site wordt geleverd door derden. De artikelen op het blog worden door de medewerkers van Process4People BV vanuit hun eigen persoonlijke beleving geschreven en gepubliceerd. Process4People BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, verkeerde beoordelingen of andere onjuiste of onheuse inhoud van deze content.

Deze site is bedoeld om, naast het kenbaar maken van Process4People, kennis over ons vakgebied te delen met derden. De bijbehorende uitingen kunnen onbedoeld gebruik maken van materiaal waar auteursrecht van anderen op van toepassing is. Process4People BV heeft niet de intentie om deze auteurs te benadelen. Wanneer een auteur bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn of haar vermeende content, dan kan men dit aangeven via het contactformulier op deze site. Process4People BV zal dan haar uiterste best doen om zo snel mogelijk de betreffende vermelding te verwijderen of anders deze zodanig aan te passen dat de auteur met de publicatie kan instemmen.

De informatie en werkwijzes die met derden gedeeld worden moeten slechts gezien worden als richtlijnen en adviezen. De trajecten waar deze informatie van toepassing zijn, zijn vaak van dermate belang voor een organisatie dat het altijd verstandig is om daar een specialist bij te raadplegen. Process4People BV is zo’n specialist. Wanneer trajecten met behulp van informatie van deze site worden opgezet, zonder de juiste begeleiding van een specialist, kan Process4People BV geen verantwoording nemen voor het juist en optimaal verlopen van een dergelijk traject.

Wij nodigen u echter van harte uit om deel te nemen aan discussies, commentaar te leveren op de blog-artikelen of anderszins met ons in dialoog te treden over alles wat ons vakgebied zo interessant maakt of waar u meer informatie over wilt verkrijgen. Wij gaan graag een gesprek met u aan.

 

met vriendelijke groet,

 

Team Process4People BV