Training

Training

Training

Het succes van de oplossing hangt niet alleen af van de juiste samenstelling van deze oplossing en het draagvlak dat is gecreëerd, het is ook noodzakelijk dat de gebruikers goed worden getraind in het gebruik van SharePoint. Vooral het omgaan met de opslag in een cloudbased-systeem en het gebruikmaken van de metadata als verrijking van de informatie vraagt om goede begeleiding.

Motivatie

Als men niet goed weet hoe ermee om te gaan, haken vaak mensen later weer af of gaan fouten maken in het gebruik. Hierdoor kan op een later moment informatie alsnog lastig beschikbaar worden gemaakt. Gebruikers gaan zich vaak “stom” voelen waardoor hun motivatie extra wordt beschadigd.

Goede Training

Een goede training dient enerzijds in te gaan op enkele basisfuncties van SharePoint en anderzijds op de oplossing zoals die is ontworpen. SharePoint is bij geen enkele organisatie gelijk. Vaak is het zelfs helemaal niet zo goed herkenbaar als hetzelfde platform. Generieke trainingen zijn dan ook lang niet zo effectief als training in het eigen intranet.

Process4People verzorgt die trainingen, als basistraining of solution training. Dit kan zowel op locatie, dus op het eigen intranet als in een leeromgeving.

Effect

De trainingen zorgen vaak voor enorm veel enthousiasme wat ook nog eens aanstekelijk kan werken naar medewerkers die de training nog moeten volgen. Men heeft na een training vaak erg veel zin om lekker aan de gang te gaan en dat resulteert weer in het gewenste effect.

Wil je meer weten over een dergelijke training, neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren. Hier vind je onze gegevens.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page