Process4People-Tech

Intranet

Intranet

Wanneer een organisatie groeit, ontstaat er al snel behoefte aan een Intranet. Een centrale plaats voor allerlei informatie. Niet alleen de essentiële processen hebben een plaats nodig, maar ook zaken als mededelingen, verjaardagen en beleidsafspraken. Al deze informatie is gemaakt voor de medewerkers in de organisatie.

Echter, het moet wel makkelijk toegankelijk zijn, juist en duidelijk zijn. Het betreft vaak informatie die amper aan elkaar gecorreleerd is. Als er sprake is van meerdere vestigingen en/of landen, wordt het nog moeilijker om deze informatie op een leuke, interessante en duidelijke manier beschikbaar te stellen.

Opzetten

Het opzetten en inrichten van een intranet is daarom essentieel. Er zijn allerlei zaken waarop gelet moet worden. Denk aan presentatie, relevantie, toegangsniveau en meer.

Als een intranet op een goede wijze is opgebouwd, zuigt het de medewerkers als het ware het intranet op en brengt het op deze wijze eenheid en saamhorigheid in een organisatie. Een intranet is dan ook bij uitstek geschikt om de zogenaamde “corporate identity” te versterken. Als via het intranet ook de diverse interne HR-procedures worden ontsloten, kunnen een hoop “muurtjes” geslecht worden en ontstaat er een grotere dynamiek in een organisatie.

De gebruiker

Twee van de belangrijkste uitgangspunten van Process4People komen bij het realiseren van een intranet sterk aan de orde:

  1. Het gaat om de gebruiker ( en niet om de marketing afdeling);
  2. Intranet neemt veel administratieve barrières weg.

Process4People heeft ruime ervaring met het optimaal opzetten van een intranet waarbij veel aandacht is voor deze toegevoegde waardes.

Als je ook zo’n intranet wilt hebben, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Wij gaan de uitdaging graag met je aan.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page