Process4People-Tech

Useradoptie

Gebruikersadoptie

Een oplossing kan nog zo mooi zijn en de prachtigste output hebben, als niemand het gebruikt of als men het verkeerd gebruikt is de oplossing helemaal niets waard!

De mate waarin een oplossing succesvol kan zijn, is in grote mate afhankelijk van de gebruikersadoptie. Dat is de mate waarin de gebruiker de oplossing gebruikt en deze accepteert voor zijn functie. Als de gebruikersadoptie hoog is, zal men niet zoeken naar manieren om de functionaliteit te omzeilen maar zal men echt gebruik gaan maken van de oplossing.

Succes-rate is (te) laag

Van alle SharePoint-projecten die er jaarlijks gerealiseerd worden, mislukt zo’n 85%!

Dat is een heel hoog percentage. De belangrijkste reden is dat de gebruikersadoptie van die oplossingen veel te laag is. Wanneer er vraag is naar oplossingen voor bedrijfsprocessen komt dit vaak vanuit management en directie naar voren. Op dat niveau wordt budget beschikbaar gesteld en meestal ook de inhoud bepaald. Wat vaak vergeten wordt is dat de operationele vraag van de werkvloer bij het management niet geheel duidelijk is!

Valkuil

De grote valkuil in elk IT project is echter om met de keuze voor een oplossing niet terug te gaan naar de werkvloer. Er wordt vanuit het management een oplossing bedacht welke wordt neergelegd bij de gebruikers in het proces. Daarmee verdwijnt er een grote kans op draagvlak en betrokkenheid bij deze mensen.

Process4People heeft veel aandacht en ervaring met het creëren van gebruikersadoptie. Elk traject en elke oplossing waar onze business consultants bij betrokken zijn wordt opgezet met het doel om een hoge gebruikersadoptie te bereiken.

Want zonder de gebruiker wordt het niks!

Als je ook zo wilt gaan werken nodigen wij je graag uit om eens met onze specialisten te komen praten. Hopelijk kunnen wij je verrassen!

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page